Obowiązek informacyjny - Becher Inwestycje Spolka z o.o.