Obowiązek informacyjny - Becher Development i Wspolnicy Spolka z o.o.