Informacja o dofinasowaniu

Informacja o dofinasowaniu

Projektu nr POPW.01.05.00-26-0106/20-00

Otrzymaliśmy wsparcie na podstawie umowy o dofinasowanie projektu nr
POPW.01.05.00-26-0106/20-00 w ramach działania 1.5 Dotacja na kapitał
obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Kwota dofinansowania 26.508,03

Projekt nr POPW.01.05.00-26-0036/20-00

Otrzymaliśmy wsparcie na podstawie umowy o dofinasowanie projektu nr
POPW.01.05.00-26-0036/20-00 w ramach działania 1.5 Dotacja na kapitał
obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Kwota dofinansowania 45.913,23