Becher KlonoVia

Becher KlonoVia

Klatka A

Klatka B

Klatka C

Opis inwestycji

„KlonoVia” to najnowsze przedsięwzięcie spółki Becher, które zlokalizowane będzie na osiedlu Uroczysko przy ulicy Klonowej. Inwestycja składać się będzie z jednego budynku, o zróżnicowanej wysokości: klatka A z lokalami usługowymi na parterze i III piętrami, gdzie znajdować się będą mieszkania, natomiast klatka B i C to część typowo mieszkalna (IV piętra).

W budynku zaplanowano 51 lokali mieszkalnych oraz 9 zespołów pokojowych na parterze o powierzchni od 33 m² do 120 m², 3 lokale usługowe o powierzchni od 49 m² do 96 m² oraz halę garażową w części podziemnej z 44 miejscami postojowymi, komórkami lokatorskimi oraz boksami gospodarczymi. Na gruncie zlokalizowane będą 2 miejsca postojowe naziemne.

Rozpoczęcie inwestycji

I kwartał 2023 roku.

* Niniejsze ogłoszenie nie stanowi podania do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procesu oferowania lokali mieszkalnych lub domów w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego oraz nie stanowi gotowości do zawierania z Nabywcami Umów Deweloperskich.